Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
strong results
solid relationships

Triple A Academy - Antwoord op de schaarste in de markt van Credit Management

Triple A Academy - Antwoord op de schaarste in de markt van Credit Management

 

Het Academy-traject van Triple A Solutions is een georganiseerd traject van twee jaar bestaande uit twee aspecten: on-the-job coaching enerzijds, opleiding anderzijds.

Triple A Solutions biedt op deze manier een antwoord op de schaarste in de markt van Credit Management door jonge, afgestudeerde bachelors en masters met uiteenlopende specialisaties te overtuigen van deze richting en hen daarin de opleiding en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Op die manier zijn ze direct inzetbaar op de arbeidsmarkt en kunnen ze binnen deze structuur hun eigen traject gaan vormgeven (legal, analyse, control...) al naargelang hun persoonlijke interesse.

Starters met verschillende specialisaties zijn momenteel actief bij ons: Master Politieke en Sociale Wetenschappen, Master Kerkelijk Recht, Master in de Geschiedenis, Sinologie... Het eerste deel van het traject is voor iedereen hetzelfde. Ieder jaar opnieuw starten gemiddeld een 15- tal academisten in een puur uitvoerende functie binnen collection om op die manier het “métier” aan te leren. On-the-job coaching Gedurende het eerste jaar dat onze academisten doorlopen, worden zij tewerkgesteld bij eenzelfde klant. Daar worden zij begeleid door onze Project Manager, een ervaren Credit Manager die, als Team Lead van het Collections departement, ter plaatse verantwoordelijk is voor de dagelijkse coaching en opvolging van onze eerstejaars academisten.

Opleiding

De opleidingen worden gegeven op het hoofdkantoor. Hiervoor werken we samen met ervaren Credit Management professionals.

Theoretisch: analyse van een balans/jaarrekening, basis boekhouden, basis collection en credit control...

Praktijkgericht/interactief: via rollenspelen coachen wij onze academisten op vlak van commerciële vaardigheden, daadkracht, talenkennis, communicatie...

Individueel traject

Wanneer het eerste jaar binnen collection bij onze klant afgerond is wordt er samen met de academisten bekeken welke richting ze verder uit wensen te gaan. Academisten met legal background zullen 6 doorgaans deze richting inslaan, anderen kiezen voor de meer analytische, cijfermatige functies. Sommigen blijven binnen collection. Ook tijdens het tweede jaar dat zij in de Academy doorlopen worden opleidingen op maat voorzien om hen in hun werk te blijven ondersteunen.

Diverse mogelijkheden

Na het doorlopen van dit tweejarig traject wordt samen met de academisten bekeken of ze bij ons als consultant wensen verder te gaan dan wel vast in dienst willen gaan/blijven bij één van onze klanten.

Publicatiedatum: 12 juli 2016