Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
strong results
solid relationships

Positief, maar toch nog onzeker

CMI België - resultaten voor kwartaal 1 ( jan – maart ) 2016

In de afgelopen jaren hebben we telkens in het eerste kwartaal een herneming vastgesteld na de eindejaarsperiode waar hoe dan ook bepaalde activiteiten wat minder intens draaien. Dat is echter in 2016 veel minder uitgesproken. De CMI blijft wel degelijk positief met een score van 54.78. Maar de ongunstige factoren evolueren in de negatieve richting. Terwijl dat gelukkig wel meer dan gecompenseerd wordt door de sterke score van de gunstige factoren.

Bij die ongunstige factoren zien we overigens sterk uiteenlopende evoluties : sterke uitschieter is het aantal faillissementen dat voor de meerderheid van de respondenten verminderd, en voor een groot aantal gelijk gebleven is. Daarnaast zijn er maar relatief kleine veranderingen in het aantal betwistingen, de verworpen kredietaanvragen en de DSO.Sterkere – negatieve - veranderingen zien we echter bij het aantal klanten met betalingsachterstand en nog significanter bij de toegestane betalingstermijnen en de incasso-inspanningen. Een wat uiteenlopend beeld, dat voor het totaal van de ongunstige factoren tot een licht negatieve score leidt. De situatie is dus niet echt dramatisch veranderd voor het geheel van deze categorie, maar toch lichtjes minder goed dan in het voorgaande kwartaal.

Bij de gunstige factoren is er vooral goed nieuws te rapen. Er is een kleine groep waar de verkopen en orderboek verminderd zijn, maar een veel grotere groep waar ze stabiel bleven of toenamen. Het is wel goed hier nog even te benadrukken dat bij de enquête enkel gevraagd wordt naar de richting van de verandering en niet naar de grootte ervan.Hoe dan ook levert het voor de gunstige factoren een sterk positieve score van 70.29 op.

Hierbij komt uiteraard de vraag in welke mate de dramatische gebeurtenissen van 22 maart in Zaventem en Brussel de situatie reeds beïnvloed hebben. Op het eerste gezicht lijkt dat nog niet echt het geval. Het is uiteraard ook zo dat bepaalde elementen die hier opgevraagd worden, niet echt op zeer korte termijn veranderen. En dat het effect van de aanslagen en de erbij horende impact op het vertrouwen pas in het volgende kwartaal zal voelbaar zijn. Even afwachten dus of we bij de volgende enquête iets daarvan waarnemen.

We bekijken ook nu de evolutie over het afgelopen jaar. De CMI als totaal is reeds ieder kwartaal positief gebleven. Toch zijn er nog 2 kwartalen waar de ongunstige factoren een negatieve evolutie te zien gaven. Dit heeft vooral te maken met de nodige incasso-inspanningen en de toegestane betalingstermijnen die kwartaal na kwartaal onder druk blijven staan.

“Bij de gunstige elementen is er overigens reeds het ganse jaar door een positieve evolutie te zien.“

Uw CMI team.

Publicatiedatum: 25 mei 2016