Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
strong results
solid relationships

CMI België Q2 2016 - Dubbel beeld blijft

Het tweede kwartaal van het jaar moet er normaal een zijn waar alle activiteit op volle toeren draait. En waar we dus ook verwachten dat die algemene tendens in de CMI zou weerspiegeld worden.

Toch blijft ook voor het 2e kwartaal 2016 het – intussen al bijna traditioneel geworden – beeld aanwezig : een sterke positieve score voor de gunstige factoren en een negatieve voor de ongunstige elementen. Het totaalbeeld van de CMI blijft wel positief.

Bij de ongunstige factoren blijft het verrassend dat er zoveel negatieve evoluties zijn. Enkel het aantal faillissementen evolueert in de goede richting en de verworpen kredietaanvragen blijven op hetzelfde niveau. Maar de 5 andere factoren vertonen allemaal een negatieve evolutie. Die is opvallend sterk voor de toegestane betalingstermijnen, maar eveneens belangrijk voor DSO en incasso-inspanningen. Dat lijkt er dus op te wijzen dat meer en meer ondernemingen hun onderhandelingspositie blijken te versterken en uit te spelen om langere betalingstermijnen te verkrijgen, en dat bovendien de afgesproken termijnen enkel kunnen afgedwongen worden door sterke inspanningen in het incasso. Dat alles leidt tot een score voor de ongunstige elementen van 45,43.

Voor de gunstige elementen blijft een meerderheid van de respondenten een positieve evolutie vaststellen. Zowel de kredietverkopen in het afgelopen kwartaal als het orderboek met de verkopen voor de volgende periode zitten in een stijgende lijn. De score voor de gunstige factoren komt dan ook op 72,00 uit.


Bij de bespreking van de resultaten van Q1 2016 vroegen we ons af of de dramatische gebeurtenissen van 22 maart gevolgen zouden hebben voor de economische activiteit, en voor het vertrouwen. Op het eerste gzicht lijkt dat niet het geval. De verrassende uitslag van de Brexit-poll in Groot-Brittannië lijkt eveneens nog geen effect gehad te hebben. Maar het blijft wel uitkijken of de onzekerheid die dit meegebracht heeft in het volgende kwartaal gevolgen zal hebben.

Bekijken we ook evolutie over het afgelopen jaar. De CMI als totaal is reeds ieder kwartaal positief gebleven. Opmerkelijk is dat het totaal van de ongunstige factoren in 2015 in de goede richting evolueerde, terwijl het in de 2 kwartalen van 2016 negatief uitvalt. Opvallend daarbij is de in alle kwartalen aanwezige evolutie van de benodigde incasso-inspanningen. Ook zien we in alle kwartalen een vermindering van het aantal faillissementen.

“Bij de gunstige elementen is er voor de 4 kwartalen een belangrijke positieve evolutie te zien.“

Uw CMI team.

Publicatiedatum: 10 augustus 2016