Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
strong results
solid relationships

CMI België Q3 - Tegenstrijdige signalen

CMI België - resultaten voor kwartaal 3 ( jul – sep ) 2016  ( verzameld oktober 2016 )

Tegenstrijdige signalen

Het beeld van het derde kwartaal van het jaar wordt mee bepaald door de zomervakantie die in die periode valt. Dat betekent dat in heel wat bedrijven de activiteiten op een laag pitje draaien in het begin van dat 3e kwartaal, en in sommige gevallen zelfs volledig stilliggen.

Tegen het einde van het kwartaal zou de activiteit al opnieuw op volle toeren moeten draaien, maar kunnen de gevolgen van de mindere facturatie in de vakantiemaanden voor het kredietmanagement en voor de binnenkomende betalingen wel degelijk nog aanwezig zijn.

Ook voor het 3e kwartaal 2016 blijft hetzelfde beeld aanwezig als in de voorgaande periodes :een  sterke positieve score voor de gunstige factoren en een negatieve voor de ongunstige elementen. Het totaalbeeld van de CMI blijft ook nu positief.

Bij de ongunstige factoren zit er goed nieuws in de afname van de faillissementen en de gelijk gebleven DSO. Ook het aantal betwistingen neemt slechts lichtjes toe. Wel zorgwekkend is de sterk negatieve evolutie van verworpen kredietaanvragen en de toegestane betalingstermijnen. De 2 lijken in een verschillende richting te wijzen. Verworpen kredietaanvragen geeft aan dat de kredietvoorwaarden die door klanten gevraagd werden niet altijd voldaan konden worden, terwijl in andere gevallen de betalingstermijnen die door de klanten werden afgedwongen, wel degelijk toenamen. Het sterkste negatieve signaal vinden we echter nog altijd bij de incasso-inspanningen. Hier wordt aan de kredietmanagers blijkbaar geen vakantie gegund.

Voor het totaal van de ongunstige elementen bereiken we een score van 44,22.


Bij de gunstige factoren is er enkel goed nieuws. Meer verkopen en nog meer toekomstige verkopen te verwachten via het goed gevulde orderboekje. En ook veel kredietaanvragen, waarbij we echter vastgesteld hebben in onze ongunstige elementen dat die niet altijd aanvaard kunnen worden.

De totale CMI blijft hoe dan ook positief.

Bekijken we ook de evolutie over het afgelopen jaar. De CMI als totaal is reeds ieder kwartaal positief gebleven. Toch blijft het verrassend dat bij de ongunstige elementen enkel het 4e kwartaal van 2015 positief was; terwijl 2016 tot hiertoe enkel negatieve evoluties opleverde. De gunstige elementen blijven telkenmale positief.

“Bij de gunstige elementen is er voor de 3 kwartalen van 2016 een belangrijke positieve evolutie te zien.“

Uw CMI team.

Publicatiedatum: 8 november 2016