Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
strong results
solid relationships

Potpourri IV : Welke rechter zal over uw onbetaalde factuur beslissen vanaf september ?

Na de gerechtelijke vakantie wordt de Potpourriwet IV van minister Geens gestemd.

Deze wet zal een grote aanpassing vergen van alle schuldeisers bij het gerechtelijk invorderen van hun onbetaald gebleven facturen.  Tot op heden konden de meeste bedrijven zich beroepen op hun algemene voorwaarden, indien daarin de territoriale bevoegdheid van een welomschreven rechtbank is opgenomen, om hun wanbetalers op een efficiënte gecentraliseerde manier te dagvaarden voor een bepaalde rechtbank.

Eens Potpourri IV in werking treedt zal men zich niet meer kunnen beroepen op deze clausule in de algemene voorwaarden. Potpourri IV voorziet dat alle zaken t.a.v. consumenten moeten behandeld worden voor de rechtbank bevoegd voor de woonplaats van de consument. Dit wordt dwingend recht.

Dit zal er niet alleen toe leiden dat de gerechtsdeurwaarder zal moeten dagvaarden over het hele land en ook de advocaat zich in die zin zal moeten aanpassen, maar ook dat er voor een zelfde soort zaak verschillende vonnissen zullen gewezen worden. Immers: zoveel rechters, zoveel meningen... (bv. het toewijzen en begroten van het schadebeding)

Potpourri IV zal dus als gevolg hebben dat een consequente opvolging van uw juridische dossiers een stuk intensiever wordt, zeker in de inleidingsfase.

Publicatiedatum: 28 juli 2016